Дмитро Говорун Говорун
Дмитро Миколайович

українська версія
english version

Дата народження: 18 травня 1950 року.

Освіта: 1972 р., Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність за дипломом "радіофізика (нелінійна оптика)".

Вчений ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, 1987 р. Доктор біологічних наук, 2000 р.

Вчене звання: професор (біофізика).

Основне місце роботи: інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Посада: Заступник директора інституту з наукової роботи, завідувач відділу молекулярної біофізики.

Звання та нагороди: Грамота Верховної Ради України, нагрудні знаки "Изобретатель СССР", "Відмінник освіти України", "Знак Пошани".

Наукові інтереси: молекулярна і квантова біофізика, фізико-хімічні механізми білково-нуклеїнового впізнавання, фізична природа спонтанних точкових мутацій ДНК.

Кількість публікацій: Всього друкованих робіт - 300 (в тому числі - 10 одноосібних), з них 150 статей, 105 тез, 44 авторських свідоцтв на винаходи та 2 патенти України. Після захисту докторської дисертації опубліковано 88 робіт, в тому числі - 58 статей (з них 2 навчально-методичні), 29 тез і 2 патенти Укра?ни.

Робочий телефон: (044) 5262014. Домашній телефон: (044) 2497610. Факс: (044) 5260749. E-mail: dhovorun@imbg.org.ua

Список основних публікацій:

 1. S.P.Samijlenko, I.V.Alexeeva, L.H.Palchykivs'ka, I.V.Kondratyuk, A.V.Stepanyugin, A.S.Shalamay, D.M.Hovorun 1H NMR investigation on 6-azacytidine and its derivatives // Spectrochim.Acta. -Part A55. -1999. -P.1133-1141
 2. S.P.Samijlenko, I.V.Alexeeva, L.H.Palchykivs'ka, I.V.Kondratyuk, A.V.Stepanyugin, A.S.Shalamay, D.M.Hovorun Structural peculiarities of 6-azacytidine and its derivatives imply intramolecular H-bonds // Journal of Molecular Structure. - V.484-1999. - P.31-38
 3. M.I.Zarudnaya, D.M.Hovorun Hypothetical double-helical poly(A) formation in a cell and its possible biological significance // IUBMB Life. - 1999. - 48, N6. - Р.581-584.
 4. D.M.Hovorun, L.Gorb, J.Leszczynski From the Nonplanarity of the Amino Group to Structural Nonrigidity of the Molecule: A Post-Hartree-Fock Ab Initio Study of 2-Aminoimidazole // International Journal of Quantum Chemistry. - 1999. - 75. - P. 245-253.
 5. Ya.R.Mishchuk, A.L.Potyahajlo, D.M.Hovorun 6-azaCyd structure and conformational mobility: quantum-chemical study // Journal of Molecular Structure. - 2000. - 789. - P. 131-140.
 6. I.V.Kondratyuk, I.M.Kolomiets', S.P.Samijlenko, D.M.Hovorun Prototropic molecular-zwitterionic tautomerism of xanthine and hypoxanthine // Journal of Molecular Structure. 2000. -V. 523. -P. 109-118.
 7. Ya.R.Mishchuk, A.L.Potyagaylo, D.M.Hovorun Structure and dynamics of 6-azacytidine by MNDO/H quantum-chemical method // Journal of Molecular Structure. - 2000. - V. 552, N 1-3. - P.283-289.
 8. A.Pelmenschikov, O.V.Shishkin, J.Leszczynski, D.M.Hovorun A density functional theory study of vibrational coupling between ribose and base rings of nucleic acidsd with ribosyl guanosine as model system // Journal of Chemical Physics. - 2000. - V.113, N14. - P. 5986-5990
 9. O.V.Shishkin, A.Pelmenschikov, J.Leszczynski, D.M.Hovorun Theoretical analysis of low-lying vibrational modes of free canonical 2'-deoxyribonucleosides // Chemical Physics. - 2000. - V.260. - P. 317-325.
 10. O.V.Shishkin, A.Pelmenschikov, J.Leszczynski, D.M.Hovorun Molecular structure of free canonical 2'-deoxyribonucleotides: a density fuctional study // Journal of Molecular Structure. - 2000. - V.526. - P.329-341.
 11. О.М.Кречківська, Д.А.Косач, А.Л.Потягайло, Д.М.Говорун Від модельних квантово-хімічних розрахунків до уявлень про те, як ДНК-полімераза контролює таутомерний статус нуклеотидних основ Український біохімічний журнал. - 2002. - Т. 74, N4б (додаток 2). - C.40.
 12. О.М.Кречківська, Д.А.Косач, Д.М.Говорун Як ДНК-полімераза підтримує нуклеотидні основи в канонічній таутомерній формі: простий фізичний механізм // Наукові записки НаУКМА, 2002. - Т. 20, ч. II. - С. 517-520.
 13. О.М.Кречківська, Д.А.Косач, Д.М.Говорун Як ДНК-полімераза мінімізує рівень спонтаних помилок біосинтезу ДНК, що спричиняються прототропною таутомерією нуклеотидних основ: можливий фізико-хімічний механізм та його квантово-хімічне обгрунтування // Доповіді НАН України. - 2002. - N11. - C.155-159.
 14. M.I.Zarudnaya, S.P.Samijlenko, A.L.Potyahaylo, D.M.Hovorun Structural transitions in polycytidilic acid: proton buffer capacity data // Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids. - 2002. - Vol. 21, N2. - P.125-137.
 15. M.I.Zarudnaya, I.M.Kolomiets, A.L.Potyahaylo, D.M.Hovorun Downstream elements of mammalian pre-mRNA polyadenylation signals: primary, secondary and higher-order structures // Nucleic Acids Research. - 2003. - V.31, N 5. - P.1375-86.
 16. О.М. Кречківська, Д.А. Косач, О.О. Судаков, Д.М.Говорун Чи є комплементарність основ у ДНК іманентною фізико-хімічною властивістю самих основ? Результати неемпіричного квантово-хімічного дослідження // Біополімери і клітина. - 2003. - 19, N4. - С.-382-385
 17. S.P.Samijlenko, O.M.Krechkivs'ka, D.A.Kosach, D.M.Hovorun Transition to high tautomeric states can be induced in adenine by interactios with carboxylate and sodium ions: DFT calculation data // Journal of Molecular Structure 708 (2004) 97-104
 18. Ye. Cherepenko, D.M. Hovorun Bacterial multidrug resistance unrelated to multidrug exporters: cell biology insight // Cell Biology International 29 (2005) 3-7

Created 29 May 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top